Política de Privadesa

La Política de Privadesa té com a objectiu donar a conèixer la manera com s’obtenen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal que poden proporcionar els usuaris en aquesta web.

Ús i tractament de dades de caràcter personal
RètolSallent recopila i tracta dades personals dels usuaris (com ara el nom, adreça, telèfon, direcció de correu electrònic i altres similars) per poder prestar els nostres serveis i facilitar els productes que demani d’acord amb les seves preferències o mantenir-lo informat de les nostres novetats.

La informació de caràcter personal que es pugui proporcionar a través de la pàgina web, serà incorporada a un arxiu de propietat de RètolSallent.
Els treballadors de RètolSallent seràn els destinataris de la informació recopilada. Aquesta empresa no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal recopilada sense el seu consentiment.

Exercici de drets: accés, rectificació, cancel.lació i oposició
Els usuaris que hagin facilitat les seves dades personal en qualsevol moment poden revocar el consentiment otorgat per al tractament de les seves dades per escrit, enviant un correu electrònic a retolsallent@retolsallent.com adjuntant una còpia del seu DNI.

Seguretat de la seva informació personal
Utilitzem mesures de seguretat per protegir les seves dades personals i evitar la seva divulgació no autoritzada, l’ús indegut o l’alteració.
Tot i així, l’usuari ha de conèixer que les mesures de seguretat a internet no són totalment invulnerables i cap transmissió a través de internet és completament segura o lliure d’errors, amb el que RètolSallent no se’n podrà fer responsable.


Enllaços a altres webs
Aquest site podria contenir enllaços a altres webs que tenen les seves polítiques de provadesa que animem a revisar.

Menors
Si algún dels productes o serveis fos dirigit a menors de 14 anys, RètolSallent no recopilarà dades personals del menor a no ser que ho permetin les lleis vigents i que tingui el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.

Canvis en les polítiques de privadesa
RètolSallent es reserva el dret a actualitzar o modificar els termes de la seva política de privadesa en qualsevol moment i sense previ avís, degut als canvis legislatius o al seu propi criteri. Les modificacions s’aplicaran només a la informació recollida després de fer-ne efectiva la publicació.

Legislació aplicable
La relació amb l’usuari i qualsevol controversia derivada de l’ús del site, es regularà i sotmeterà a les lleis espanyoles.